orkestvereniging

d’Oude Stadt

Na ons goed bezochte concert vorig jaar op 24 november, waar we met veel plezier op terugkijken, waren we meteen gaan repeteren voor ons volgende concert, dat we op 8 november 2020 hoopten te geven, maar een virus heeft daar een stokje voor gestoken.

Zoals u zult begrijpen konden we in verband met de coronamaatregelen enige maanden niet repeteren. Eind augustus hebben we de draad weer opgepakt, zij het in een afwijkende vorm: onze repetitieruimte is te klein om met het volledige orkest anderhalve meter afstand van elkaar te houden, dus de ene week repeteren de blazers en de andere week de strijkers. Helaas moeten we de repetities door de recente lockdown weer vijf weken opschorten.

De ‘gespleten’ bezetting heeft gevolgen voor het repertoire. We hebben nieuwe muziek op de lessenaar staan die geschikt is ofwel voor een blazersgroep ofwel voor een strijkersgroep. In welke vorm, op welke manier en wanneer we weer een uitvoering zullen geven, hopen we binnenkort op deze site te kunnen mededelen.

Kijkt u ook eens op de andere pagina’s. Misschien wilt u wel meespelen wanneer dat weer kan?

We hopen van u te horen!