orkestvereniging

d’Oude Stadt

Na ons goed bezochte concert van 24 november jongstleden, waar we met veel plezier op terugkijken, zijn we meteen gaan repeteren voor ons volgende concert, dat we op 8 november 2020 hopen te geven.

Helaas kunnen we tot 1 juni niet repeteren, zoals u zult begrijpen, en zodoende studeren we nu individueel thuis, wat we binnen de gegeven omstandigheden met plezier doen: onder meer Mozart en Haydn staan weer op het programma. Ook willen wij graag weer stukken laten horen met solisten uit ons eigen orkest.

We zullen u over niet te lange tijd op deze pagina laten weten welke stukken we instuderen voor het komende concert.

Kijkt u ook eens op de andere pagina’s. Misschien wilt u wel meespelen, wanneer de repetities worden hervat?

We hopen van u te horen!