orkestvereniging

d’Oude Stadt

Na ons goed bezochte concert van 24 november jongstleden, waar we met veel plezier op terugkijken, zijn we meteen gaan repeteren voor ons volgende concert, dat we op 8 november 2020 hopen te geven.

Zoals u zult begrijpen kunnen we in verband met de coronamaatregelen momenteel niet repeteren. Het ziet er nu naar uit dat we woensdag 2 september de repetities kunnen hervatten. Ondertussen studeren we individueel thuis, wat we binnen de gegeven omstandigheden met plezier doen: onder meer Mozart en Haydn staan weer op het programma. Ook willen wij graag weer stukken laten horen met solisten uit ons eigen orkest.

Kijkt u ook eens op de andere pagina’s. Misschien wilt u wel meespelen, wanneer de repetities worden hervat?

We hopen van u te horen!