Word “Vriend van d’Oude Stadt !

Word Vaste Vriend!

Zonder trouwe concertbezoekers kan onze Orkestvereniging d’Oude Stadt niet bestaan. Daarom vragen wij  u toe te treden tot onze kring van Vaste Vrienden. Wij weten dan dat u ons  een warm hart toedraagt.

Die vriendschap is vanzelfsprekend wederzijds!

Als Vaste Vriend:

  • ontvangt u ruim vóór elk concert een aankondiging
  • krijgt u korting op de toegangsprijs van onze concerten

U bent Vaste Vriend als u minimaal € 10,00 overmaakt op rekening NL15 INGB 0004634604  t.n.v. Orkestvereniging d’Oude Stadt onder vermelding van ‘Ik word vaste vriend’.

En geef dan ook uw gegevens (naam, adres, e-mail) aan ons door. Dat kan op twee manieren:

Orkestvereniging d’Oude Stadt
p/a Linnaeushof 64-h
1098 KP  AMSTERDAM

JA, ik word Vaste Vriend van de orkestvereniging d’Oude Stadt

Naam:          ………………………………………………………………………………

Adres:          ………………………………………………………………………………

Postcode:     ..…………………….. Plaats: ……………………………………………..

Email:          …..…………………………………………………………………………..